Медикъл пойнт ООД е на разположение на компании, които имат необходимост от партньорство тип „аутсорсинг”. Тези компании имат възможността да ни предоставят правото да развиваме техни продукти, които:

  • са в продуктови категории извън основният им фокус на работа;
  • са нови и не могат да се впишат в текущите им активни продуктови категории
  • се нуждаят от допълнителен човешки или маркетингов ресурс