За компанията

Медикъл пойнт ООД реализира цялостно обслужване на фармацевтични компании, които искат да стартират или развият своя бизнес в България – от ексклузивно представителство на техните продукти до консултиране и аутсорсинг.

Нашата дейност е съсредоточена в няколко направления:

  • Маркетинг на фармацевтични продукти – лекарствени продукти с рецепта и без рецепта, медицински изделия, хранителни добавки
  • Услуги свързани с цялостното административно обслужване на фармацевтични продукти
  • Обучения на търговски и медицински екипи, структурни организационни схеми и добри практики за повишаване на трудовата ефективност.
  • Пазарни анализи и оценка на потенциал; маркетингови стратегии
  • Аутсорсинг на търговски представители