Медикъл пойнт

Медикъл пойнт ООД е българска компания, създадена през 2016 г.

Нейни основатели са професионалисти, реализирали редица успешни проекти в международни и местни компании, свързани с различни аспекти на здравеопазването.

Дългогодишният опит, овладените и проверени знания и практики, добросъвестното и отговорно отношение към поетите ангажименти са ключовата добавена стойност на Медикъл пойнт ООД.