Ексклузивното представителство обхваща:

 

N

Регистрация на продуктите според всички изисквания на местното законодателство

N

Дистрибуция

N

Маркетинг и комуникация към всички целеви групи на фармацевтичния пазар в България